Kontingent

Kontingent er som følger:

Årligt kontingent kr. 200

Livsvarigt medlemsskab kr. 4.000

Indbetales til foreningens konto i Danske Bank: Reg.nr.: 9444 Konto nr.: 2500078

(Tilføj navn og loge nummer til din betaling)

 /  Artikel