Kontakt

Indmeldelse

Indmeldelse i Odd Fellow Hvile kontakt: kasserer@ofh.dk

 

Kontor Bredgade:

Personligt fremmøde på kontoret, kan kun ske ved forudgående aftale.

Telefon 20 300 401

 

Odd Fellow Hvile mail:

Hertil kan du sende ansøgningsskema, spørgsmål m.m. til:  OFH@OFH.dk

 

 

 

INFORMATION TIL BEBOERNE

 

Ejendomsadministrator:

Ret & Raad, Carlsbergvej 32, 3400 Hillerød. Email: nordsjaelland@ret-raad.dk   Tlf. 48 20 74 00

Husk at oplyse fulde navn, adresse og lejligheds nr.

 

Fejl og mangler

Fejl og mangler i lejligheden/ejendommen send da mail til tilkald@ofh.dk

Tilføj ALTID navn, adresse og mobil nummer således at vi hurtigt kan kontakte dig.

 

Akut hjælp – Tilkald

Da vi desværre i flere tilfælde har konstateret, at der er beboere, der selv forsøger sig som håndværker på vores ejendomme skal vi her præcisere følgende:

Det er kun tilladt på vores ejendomme at bruge autoriserede håndværkere til følgende:

Elektriske installationer

VVS installationer


Hvis der skal udføres el- eller vvs-arbejde eller andet skal man skrive til følgende mail:

tilkald@ofh.dk

eller henvende sig til beboerformanden i ejendommen man bor i.

 

Samtidig skal vi gøre opmærksom på at Odd Fellow Hvile har indgået en aftale med følgende skadeservice firma:

 

Trinava Skadeservice Danmark A/S

Telefon: 70 112 112

 

som man kun bedes kontakte i absolut akutte situationer, så som vandskader, pludselig bygningsskade, efter en brandskade etc.

 

Kontakt til Trinava Skadeservice Danmark A/S, må kun ske, såfremt det ikke har været muligt først at få kontakt til Odd Fellow Hviles kontaktperson på ejendommen:

 

Dalgas Boulevard:        Carsten Hansen             telefon: 4068 4950

 

Kabbelejevej:                 Birgitte Rydiger             telefon: 2579 5425

 

Ellensvej:                         Henrik Lund Bencke     telefon: 2030 0401

 

”Skrædderlauget”         Henrik Lund Bencke     telefon: 2030 0401

 

Venlig Hilsen

Odd Fellow Hvile

Bestyrelsen

København K., den 19. juli 2023