Kontakt

Kontor Bredgade:

Personligt fremmøde på kontoret, kan kun ske ved forudgående aftale.

Telefon 36 45 45 11

 

Odd Fellow Hvile mail:

Hertil kan du sende ansøgningsskema, spørgsmål m.m. til:  OFH@OFH.dk

 

INFORMATION TIL BEBOERNE

 

Ejendomsadministrator:

VQ Advokater, Carlsbergvej 32, 3400 Hillerød. Email: adm@vqa.dk.   Tlf. 48 20 74 00

Husk at oplyse fulde navn, adresse og lejligheds nr.

 

Fejl og mangler

Fejl og mangler i lejligheden/ejendommen send da mail til tilkald@ofh.dk

Tilføj ALTID navn, adresse og mobil nummer således at vi hurtigt kan kontakte dig.

 

Akut hjælp – Tilkald

Da vi desværre i flere tilfælde har konstateret, at der er beboere, der selv forsøger sig som håndværker på vores ejendomme skal vi her præcisere følgende:

Det er kun tilladt på vores ejendomme at bruge autoriserede håndværkere til følgende:

Elektriske installationer

VVS installationer

 

Det kan godt være, at der er enkelte beboere, der mener, at de er i stand til at udføre nogle af ovennævnte arbejder selv for at spare penge, men DET er ikke alene forbudt men også ulovligt. Hvis der sker skade på vores ejendomme og det kan henføres til en reparation, der ikke er udført af en autoriseret håndværker, så dækker vores forsikring ikke skaden, og i givet fald kan vil den pågældende beboer blive draget til ansvar.

Hvis der skal udføres el- eller vvs-arbejde eller andet skal man skrive til følgende mail:

tilkald@ofh.dk

eller henvende sig til beboerformanden i ejendommen man bor i.

 

Samtidig skal vi gøre opmærksom på at Odd Fellow Hvile har indgået en aftale med følgende skadeservice firma:

 

Trinava Skadeservice Danmark A/S

Telefon: 70 112 112

 

som man kun bedes kontakte i absolut akutte situationer, så som vandskader, pludselig bygningsskade, efter en brandskade etc.

 

Kontakt til Trinava Skadeservice Danmark A/S, må kun ske, såfremt det ikke har været muligt først at få kontakt til Odd Fellow Hviles kontaktperson på ejendommen:

 

Dalgas Boulevard:        Carsten Hansen             telefon: 4068 4950

 

Kabbelejevej:                 Birgitte Rydiger             telefon: 2579 5425

 

Ellensvej:                         Henrik Lund Bencke     telefon: 2030 0401

 

”Skrædderlauget”         Henrik Lund Bencke     telefon: 2030 0401

 

Venlig Hilsen

Odd Fellow Hvile

Bestyrelsen

København K., den 26. april 2022