Kontingent

Årligt kontingent kr. 200

Indbetaling på konto i Danske Bank 9444-2500078

Årligt kontingent skal være indbetalt senest d. 1 april for kalender året.

VIGTIGT HUSK : (Tilføj KUN navn og loge nummer til din betaling).

Hvis du har skiftet loge, så oplys venligst dette.