Kontingent

Årligt kontingent kr. 200 – Livsvarigt medlemsskab kr. 4.000

Indbetales til foreningens konto i Danske Bank: Reg.nr.: 9444 Konto nr.: 2500078

Årligt kontingent skal være indbetalt senest d. 1 april for kalender året.

VIGTIGT HUSK : (Tilføj KUN navn og loge nummer til din betaling).

Hvis du har skiftet loge, så oplys venligst dette.